เกี่ยวกับ บริษัทยูไนเต็ด แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด


จำกัด มีความเชี่ยวชาญในด้านการออกแบบและผลิตรางเดินสายไฟฟ้า (Electrical Trunking System) ภายใต้การควบคุมของวิศวกร ที่ผลิตด้วยเครื่องจักรทันสมัยระบบอัตโนมัติ ตั้งแต่กระบวนการแปรรูปด้วยเครื่องจักร ซีเอ็นซี (CNC) ตัด/พับ ขึ้นรูป เชื่อมประกอบและผ่านกรรมวิธีเคลือบผิวด้วยสีฝุ่นหรือสังกะสีแบบจุ่มร้อน ที่มีการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนการผลิต และได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 NEMA VE 1-2009 ASTM A123/A123M and ASTM B117

ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย Cable Ladder Cable Tray Cable Wireway Pullbox Walkway Junction Box Fitting Accessories

วันนี้ด้วยทีมงานคุณภาพที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้า ด้วยเครื่องจักรทันสมัย การควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน ทำให้เราสามารถผลิตสินค้าตามคำสั่งซื้อของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วตามมาตรฐานที่กำหนด และด้วยนโยบายคุณภาพและความมุ่งมั่นในการผลิตและบริการ ทำให้เราเป็นที่ยอมรับของลูกค้าและสังคม

สารประธานเจ้าหน้าที่บริหาร


ด้วยความมุ่งมั่นในการประกอบกิจการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และการพัฒนาองค์กรให้มีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ทำให้เกิดการยอมรับและเชื่อถือจากลูกค้าและผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ตู้เมนสวิทซ์บอร์ด ตู้พาเนลบอร์ดและรางไฟฟ้า ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานทั้งด้านการผลิตและด้านการบริหารจัดการระบบคุณภาพ องค์กรของเราจึงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีการผลิต รวมทั้งด้านบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในการผลิต

ดร.มนตรี บุญสิทธิ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อ่านต่อ และดูผู้บริหารทั้งหมด

มาตรฐาน

การบริหารระบบคุณภาพ ISO 9001-2015
มาตรฐานในการรับน้ำหนักของรางสายไฟฟ้า NEMA VE1-2009
มาตรฐานในการชุบเคลือบผิวชิ้นงานโลหะด้วยการจุ่มสังกะสีแบบร้อน ASTM A123/A123M
มาตรฐานในการทนการกัดกร่อน ASTM B117[Salt Spray]

ปณิธาน, วิสัยทัศน์ & พันธกิจ


ปณิธาน

มุ่งมั่นสู่การเป็นบริษัทชั้นนำด้านผลิตรางสายไฟฟ้า ที่มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล และพัฒนาองค์กรให้มีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

วิสัยทัศน์

ผู้นำในการผลิตรางสายไฟฟ้า ที่มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล รองรับธุรกิจอุตสาหกรรมอาเซียน

พันธกิจ

ผลิตสินค้าและบริการที่เน้นคุณภาพ มาตรฐาน และการส่งมอบ เพื่อประกันคุณภาพและตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า

นโยบายคุณภาพ

ด้วยกระบวนการคุณภาพจึงมั่นใจได้ในคุณภาพของผลิตภัณฑ์

AwarenessAttemptAchievement
QualityOutstanding
High Performance
คุณภาพผลิตภัณฑ์เด่น
DeliveryOn time
Any Time
Any Where
เน้นส่งมอบทันกำหนดเวลา
ServiceCustomer Satisfaction
First Impression
Attitude
การบริการน่าประทับใจ
International StandardAwareness
Attempt
Achievement
เอาใจใส่มาตรฐานสากล

ประวัติ บริษัทในเครือยูไนเต็ดกรุ๊ป


ยูไนเต็ดกรุ๊ป ประกอบด้วย บริษัท ยูไนเต็ดโมดูลาร์ซีสเต็ม จำกัด บริษัท ยูไนเต็ดแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด บริษัทยูไนเต็ดติวเตอร์ จำกัด บริษัทยูไนเต็ดเทรดดิ้ง จำกัด บริษัทเซาน์เทรินยูไนเต็ดโมดูลาร์ซีสเต็ม จำกัด และบริษัทยูไนเต็ดลอว์ จำกัด

บริษัท ยูไนเต็ด โมดูลาร์ซีสเต็ม จำกัด (United Modular System Co.,Ltd.) ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2553 ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท ภายใต้การบริหารงานของ ดร.มนตรี บุญสิทธิ์ และทีมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี จึงมีความเชี่ยวชาญและความชำนาญ ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมการผลิต เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายตู้ควบคุมไฟฟ้าได้แก่ Main Distribution Board, Emergency Distribution Board, Sub Distribution Board, Control Panel Board, Medium และ Low Voltage Switchboard และ รางสายไฟฟ้า (Electrical Trunking) ได้แก่ Wireway, Cable Tray, Cable Ladder, Fitting และ Accessories

บริษัท ยูไนเต็ด โมดูลาร์ซีสเต็ม จำกัด (United Modular System Co.,Ltd.) ได้มีการพัฒนาระบบการผลิตและระบบการบริหารจัดการ และให้ความสำคัญกับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จนเป็นที่เชื่อถือและเป็นโรงงานผู้ผลิตที่ได้มาตรฐาน ส่งผลให้มีการขยายกำลังการผลิต โดยในวันที่ 23 มกราคม 2556 ได้ก่อตั้งบริษัทยูไนเต็ดแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (United Manufacturing Co.,Ltd.) ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ Electrical Trunking (Cable Wire way, Tray, Cable Ladder, Fitting, Pullbox และ Accessories)

ในปี 2558 มีการขยายโรงงานและเพิ่มกำลังการผลิต โดยได้ย้ายโรงงานและสำนักงานใหญ่ มีสถานที่ตั้งปัจจุบันอยู่เลขที่ 99/99 หมู่ที่2 ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มีพนักงานทั้งหมดรวมกัน 170 คน บนเนื้อที่ 9 ไร่ มีกำลังการผลิต Electrical Trunking 200 ตัน/เดือน และแยกระบบการผลิตในส่วนของ Main Distribution Board,Emergency Distribution Board, Sub Distribution Board, Control Panel Board, High และ Low Voltage Switchboard เป็นสินค้าที่ผลิตโดยบริษัท ยูไนเต็ดโมดูลาร์ซีสเต็ม จำกัด และElectrical Trunking (Wireway,Cable Tray, Cable Ladder,Fitting and Accessories) เป็นสินค้าที่ผลิตโดยบริษัทยูไนเต็ด แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

สินค้าที่ผลิตภายใต้แบรนด์ “UMS” เป็นสินค้าที่ผลิตภายใต้ระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO โดยให้ความสำคัญกับมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า “เราจะมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ส่งมอบตรงเวลา การบริการก่อนและหลังการขายให้ลูกค้าพึงพอใจ เพื่อก้าวไปสู่มาตรฐานสากล”

วันที่ก่อตั้งพฤษภาคม 2553
ทุนจดทะเบียน5,000,000 บาท
ที่ดินทั้งหมด6,596 เมตร2
พื้นที่โรงงาน2,000 เมตร2
พนักงานทั้งหมด170 คน
CEOดร.มนตรี บุญสิทธิ์
ผลิตภัณฑ์/บริการElectrical Trunking System
Cable Ladder
Cable Trunking
Cable Tray
Wireway with Cover
Pull Box
Junction Box
Fitting
Accessories
BrandUMS