ส่วนงานสนับสนุน สป.กระทรวงกลาโหมเยี่ยมชมโรงงาน

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 สำนักปลัดกระทรวงกลาโหมโดย พ.อ.หาญณรงค์ จันใด และคณะนายทหารสัญญาบัตร ให้เกียรติเยี่ยมชมบริษัทยูไนเต็ดโมดูลาร์ซีสเต็มส์ จำกัด และบริษัทยูไนเต็ดแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด โดยร่วมรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตู้สวิทซ์บอร์ด รางสายไฟฟ้า ที่ผลิตภายใต้แบรนด์ UMS และรับฟังการนำเสนอผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ไฟฟ้า LV Circuit Breaker ของ LSIS ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทยูไนเต็ดเทรดดิ้ง2010จำกัดนำเข้าจากประเทศเกาหลี และเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย  ในการนี้ นายสำอางค์ เรือนตา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านวิศวกรรม  ดร.ขจรศักดิ์ ศิริมัย ผู้จัดการทั่วไป และ ผศ.ดร.พรเทพ สรนันท์  และผู้แทน LSIS จากสาธารณรัฐเกาหลี ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมกระบวนการผลิต