ลูกค้าบริษัท ETC Engineering ได้เข้าเยี่ยมชมโรงงาน

ขอขอบคุณลูกค้าบริษัท ETC Engineering ที่ได้เข้าเยี่ยมชมโรงงาน บริษัทยูไนเต็ดแมนูแฟคเจอริ่งจำกัด และยูไนเต็ดโมดูลาร์ จำกัด เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560