ลูกค้าบริษัท ต.พีระกิจ เข้าเยี่ยมชมโรงงานพร้อมรับฟังการบรรยายอุปกรณ์ไฟฟ้า LSIS

ขอขอบคุณลูกค้า “บริษัท ต. พีระกิจ คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด” ที่ได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานยูไนเต็ดแมนูแฟคเจอริ่ง เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยตัวแทนจากบริษัท LSIS จากประเทศเกาหลี โดยบริษัทยูไนเต็ดแมนู และยูไนเต็ดโมดูล่าร์ ได้มีการทำ MOU และเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า LAIS อย่างเป็นทางการ