กระบวนการผลิต

การผลิตสินค้าทุกผลิตภัณฑ์ เน้นการผลิตตามมาตรฐานการผลิตที่ส่งผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ทั้งด้านการแปรรูป รูปแบบ วัสดุ ขนาด ความหนา การเคลือบผิว การตบแต่งชิ้นงาน มุ่งเน้นประสิทธิภาพการใช้งานและให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง โดยมีการควบคุมการผลิตโดยวิศวกรและเป็นไปตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001-2015 ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์จะต้องได้รับการออกแบบและควบคุมการผลิตจากวิศวกร และผลิตโดยช่างเทคนิค ช่างฝีมือที่มีความเชี่ยวชาญและชำนาญการโดยเฉพาะ เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจในคุณภาพสินค้าของสินค้า

การผลิตด้วยเครื่องจักรทันสมัย CNC Turret Punch Press “MURATEC M2048 TS” ซึ่งมีความแม่นยำและความละเอียดสูง ซึ่งจะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีมาตรฐานและคุณภาพ

เครื่องจักรอัตโนมัติ

  • ผลิตด้วยเครื่องจักร CNC Punching ที่ทันสมัย มีความละเอียด แม่นยำ สามารถรองรับการผลิตจำนวนมากและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี
  • กระบวนการตัดและพับขึ้นรูปชิ้นงาน ด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ (NC Control)
  • การเชื่อมและการประกอบชิ้นงานด้วยเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพกึ่งอัตโนมัติ เช่น MIG/MAG ,TIG ,SPOT ,Plasma ,STUD Welding เป็นต้น
  • ทุกกระบวนการผลิตต้องได้รับการควบคุมคุณภาพสมบูรณ์แบบ
  • สินค้าทุกผลิตภัณฑ์มีการควบคุมคุณภาพการผลิต การประกอบ การจัดส่งและตรวจสอบก่อนการส่งมอบจนถึงมือลูกค้าภายในเวลาทีกำหนด
  • กระบวนการพ่นสีฝุ่นใช้ระบบปืนพ่นสีฝุ่นระบบ Electrostatic
  • ชิ้นงานที่จะต้องรับการพ่นสีฝุ่นจะต้องถูกเตรียมผิวชิ้นงาน (Pre Treatment) ด้วยการชุบ ZINC PHOSPHATE
  • ชิ้นงานที่ต้องผ่านกระบวนการพ่นสีฝุ่น จะถูกควบคุมความหนาของผิวสีฝุ่นที่ความหนาระหว่าง 60-80 ไมครอน และควบคุมอุณหภูมิในการอบชิ้นงานที่ 180 องศาเซลเซียส ในระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 20 นาที ทั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดของชนิดและประเภทของสีฝุ่น

Work Flow

กระบวนการ