บริษัท sanken environmental engineering เยี่ยมชม UG

คณะทีมงาน บริษัท sanken environmental engineering เยี่ยมชม UG เมื่อวันศุกร์ ที่ 6 กันยายน 2562 ในการนี้ คุณวิสาท     เจริญยศ ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม  คุณปภาวิน บุญศิริ และคุณสุภานัน เพิ่มฤทธิ์  ฝ่ายขายและการตลาด บริษัท ในเครือ ยูไนเต็ดกรุ๊ป ให้การต้อนรับ และนำชมสายการผลิตตู้สวิทซ์บอร์ดไฟฟ้า