ติดต่อเรา

99/99 หมู่ 2 หอมเกร็ด สามพราน นครปฐม 73110
united.modular@gmail.com
0 3438 8672-73
https://www.facebook.com/unitedmanufacturing2016

ติดต่อ Sale

ดวงใจ หมั่นหนองทุ่ม (แอ๋ว)
Sales & Marketing Manager
aew_ums@outlook.co.th
091 724 1484
ณัฏฐพร แสวงเงิน (เจน)
Sales Manager
nattaporn.jannii@gmail.com
064 930 2113
อริศรา แสนเรียน (พลอย)
Sales Executive
ARISARA2766@gmail.com
093 009 5223

ติดต่อ Admin

ปวีณา ปั้นเฉย (เอ็ม)
Admin
0 3438 8672 ext. 204
080 654 5752
วรรณิสา บุญลือ (อ้อม)
Admin
0 3438 8672 ext. 202
085 737 6183
โชษิตา แก้วสม (เดียร์)
Admin
061 818 2224

แผนที่